Kunst is geen luxeartikel. Kunst heeft een voedende, op zichzelf staande waarde. Kunst zet mensen op een veelzijdige en vaak complexe manier aan het denken, waarbij men voortdurend naar de wereld kijkt vanuit verschillende perspectieven. Dans is dé ultieme manier om mensen hun kijk op de wereld te laten verbreden en tegelijkertijd ritmisch te laten bewegen.